< >
Tradycja
i nowoczesność

Informacje

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024

środa, 31 stycznia 2024

Mamy Rekord 24.583,68 zł !!!!

 

32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mamy już za sobą, choć dźwięki „Orkiestry” dalej brzmią w naszych uszach i sercach. Sztab mieszczący się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach , w tym roku wysłał swoich Wolontariuszy na całą gminę . W zbiórce brało udział 24 Wolontariuszy z terenu Gminy Czastary, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Szkoły Podstawowej w Parcicach. ”.

Zebraliśmy łącznie 24.583,68 zł , 10,02 euro i kilkanaście nominałów innej waluty, w tym 21.518,68 ze zbiórki i licytacji, z E-Skarbonki 3.065,00 zł oraz precjoza (złote kolczyki), 20 kron czeskich i 40 koron duńskich

Podsumowując tegoroczny finał WOŚP pragnieniem serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli wspomóc tegoroczną zbiórkę, za hojność i szczodrość podczas wrzucania pieniążków i licytacji oraz dla wszystkich darczyńców, którzy przekazali dużą ilość gadżetów na licytację do czastarskiego sztabu WOŚP. Szczere wyrazy podziękowania kieruję do Wolontariuszy jak również do ich opiekunów - nauczycieli i rodziców, którzy dzielnie wpierali zbiórkę pieniędzy.

 

Dziękujemy sponsorom:

IMS Helvetia

PRO-PODO Gabinet Kosmetyczno-Podologiczny Agata Nalepa

Krajan Meble – Karol Ciesielski

The Beauty Place - Weronika Wojewoda

Fizjoterapia Kamila Kamyk

Pracownia Dekoratorska Kamila Wróblewska

Meble Rodan

PIZZERIA Zielona Oliwka

Salon Fryzjerski Magdalena

DREWMEX Marta Skupień

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Apteka Familia J.B. Sobkowscy

Artbig - usługi szklarskie Konrad Wojewoda

Sołtys wsi Krajanka

Balonowy styl - Kamila Chrzan Gajda

Pani Elżbiecie Olejnik

Pani Agnieszce Kozak

Pani Kamili Wróblewskiej

Panu Władysławowi Łuczak

Wszystkim anonimowym darczyńcom

Dziękujemy Naszym niezawodnym kołom gospodyń wiejskich z terenu Gminy Czastary za przygotowanie poczęstunku dla dzieci i rodziców podczas zabaw na „Dmuchańcach” w szczególności:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Parcicach

- Koło Gospodyń Wiejskich w Krajance

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach Walichnowskich

- Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworku

- Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie

- Koło Gospodyń Wiejskich w Czastarach

Dziękujemy również Panu Rafałowi Wypychowi za profesjonalną obsługę przy Dmuchanym Wesołym Miasteczku

Dziękujemy za przepiękny występ:

- Orkiestrze Dętej Czastary z kapelmistrzem Damianem Janasem,

- grupie tanecznej GOK Czastary z instruktorem Mariuszem Mierzwą,

- Iluzjoniście Marcinowi Cichomskiemu,

- Mai i Sarze Kasprzak.

Podziękowania kierujemy również do strażaków z PSP w Wieruszowie, OSP w Krajance i OSP w Czastarach za pokaz pierwszej pomocy.

Dziękujemy Samorządowi Gminy Czastary na czele z Wójtem Gminy -Dariuszem Rejmanem za przekazane środki finansowe na organizacje Finału WOŚP.

Dziękuję pracownikom ze sztabu WOŚP oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach oraz Gminnej Biblioteki w Czastarach obsługującym 32 Finał WOŚP w Czastarach oraz wszystkim tym, którzy nam pomagali, wspierali, a nie znaleźli się na liście.


 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12839004