< >
Tradycja
i nowoczesność

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

UCHWAŁA Nr 6/2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Czastarach  z dnia 12 października 2018r. w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018r.

Uchwała Nr /1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr/1 w Czastarach

Uchwala Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Glosowania Nr . 1. w Czastarach z dnia 09 października 2018 r.

Uchwała Nr / 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2. w . Parcicach z dnia 09 października 2018 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2. w . Parcicach z dnia 09 października 2018 r.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czastarach

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czastarach

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania oraz Przeprowadzenia Głosowania Nr 3. w Radostowie Pierwszym z dnia 09 października 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Czastarach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czastary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Uchwala Nr 5 GKW w Czastarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Czastarach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 27 września  2018 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czastary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czastarach z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Czastarach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 24 września 2018 r.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 24 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czastary z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CZASTARACH z dnia 17 września 2018 ro terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 18 – 26 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CZASTARACH z dnia 18 września 2018 r.

Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CZASTARACHz dnia 12 września 2018 r. o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZASTARY z DNIA 27 SIERPNIA 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO Z DNIA 21 SIERPNIA 2018 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DNIA 16 SIERPNIA 2018 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Nr 248/2018 r. Wójta Gminy Czastary z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim 

INFORMACJA PRASOWA - Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców !

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
12886979